Ogłoszenia / Przetargi

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radomiu

posiada do wynajęcia:

 

1. Do wynajęcia Powierzchnię handlową w SDH „SEZAM” w Radomiu przy ul. Żeromskiego 42 w Radomiu na pierwszym piętrze i 130 m2 na parterze. Oferta daje możliwość urządzenia stoisk.

Więcej informacji: e-mail: administracja@pssradom.pl,tel: 571 313 290 lub 48 340-41-74

 

2. Do wynajęcia Budynek magazynowo handlowy przy ul. Żeromskiego 102 w Radomiu, trzy kondygnacyjny. Powierzchnia kondygnacji 1200 m2 . Aktualnie do wynajęcia  pierwsza kondygnacja. Nieruchomość ogrodzona z utwardzonym placem i rampami.

Więcej informacji: e-mail: administracja@pssradom.pl,tel: 571 313 290 lub 48 340-41-74

 

3. Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy o powierzchni 990 m2 przy ul. Żeromskiego 42 w Radomiu. Może być na : salę tańca, gastronomię, kręgielnię, siłownię lub dowolną inną działalność. Posiada windę towarową i osobową, dwie klatki schodowe.

Więcej informacji: e-mail: administracja@pssradom.pl,tel: 571 313 290 lub 48 340-41-74

 

4. Do wynajęcia powierzchnie na reklamę wielkoformatową.

Więcej informacji: e-mail: administracja@pssradom.pl,tel: 571 313 290 lub 48 340-41-74

 

5. Do wynajęcia powierzchnie biurowe w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 8 i Żeromskiego 42 wraz z całkowicie urządzonymi  salami konferencyjnymi do korzystania w razie potrzeb.

Więcej informacji: e-mail: administracja@pssradom.pl,tel: 571 313 290 lub 48 340-41-74

 

6. Do wynajęcia najlepiej dla banku, lokal o łącznej powierzchni 200 m2 (parter + I piętro) przy ul. Sienkiewicza 8 w Radomiu. Funkcjonowała w nim placówka bankowa wraz z bankomatem. Może być inna działalność np: notariusz, kancelaria adwokacka, gabinety lekarskie itp.

Więcej informacji: e-mail: administracja@pssradom.pl,tel: 571 313 290 lub 48 340-41-74

 

7. Do wynajęcia  166 m2 na działalność  handlowo – usługową lub inną przy ulicy Chrobrego 7/9.

Więcej informacji: e-mail: administracja@pssradom.pl,tel: 571 313 290 lub 48 340-41-74

 


Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radomiu

poszukuje do najęcia:

 

1. Poszukujemy do najęcia lokali handlowych o powierzchni do 50 m2 w Radomiu i najbliższej okolicy, z przeznaczeniem na sklepy nabiałowo-piekarnicze.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: administracja@pssradom.pl lub pod numerem telefonu 571 313 290 lub 48 340-41-74

 


Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radomiu

posiada do sprzedania :

 

1. Działkę o powierzchni 5452 m2 ul. Żeromskiego 102, wraz z budynkiem magazynowo-handlowy, trzy kondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 3946,71 m2. Powierzchnia kondygnacji 1200 m2.
Nieruchomość ogrodzona z utwardzonym placem i rampami.

Cena wywoławcza 5 000 000 zł.

 


Ogłoszenie wywieszono dn. 07.06.2018r.

Spółdzielnia PSS „Społem”

ul. Sienkiewicza 8

26-600 Radom

Ogłoszenie

 

Informujemy, że projekt umowy spółki będzie udostępniony w siedzibie Spółdzielni od dnia 12.06.2018 roku.

Do zapoznania się z jego treścią zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków Spółdzielni.

Uwagi i wnioski będą przyjmowane na piśmie do dnia 25.06.2018 roku w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 8 w Radomiu.

Zarząd Spółdzielni PSS „Społem”

w Radomiu


 

Z a r z ą d z e n i e nr 1/2018

Prezesa Zarządu

Społem” PSS

z dnia 14.06.2018r.

dotyczy: kontaktów członków ze Spółdzielnią

W celu uporządkowania kontaktów członków spółdzielni ze Spółdzielnią, Zarząd lub

jego pełnomocnicy będą pełnili dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od

15 do 16 – tej.

Dyżur będzie pełniony w sekretariacie Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

Zebrania Grup Członkowskich „Społem” Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Radomiu odbędą się w Radomiu przy ul. Żeromskiego 42 – sala konferencyjna

( II piętro – wejście od ul. Moniuszki przy byłym barze SEZAM)

zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data

Godz.

Obszar

Nr Gr

01.12.2018

1100

Osiedle Gołębiów I, Gołębiów II

V

Młodzianów , Prędocinek,

Osiedle nad Potokiem

VI

Osiedle Ustronie

VII

Michałów, Osiedle XV- Lecia

VIII

Glinice , Idalin , Długojów, Sadków

IX

01.12.2018

1300

Śródmieście I

I

Śródmieście II

II

Zamłynie, Kaptur, Wacyn, Południe

III

Borki , Halinów, Wośniki

IV

Zamiejscowi

X

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Zagajenie.
  2. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad.
  3. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli (omówienie projektu uchwały o przekształceniu „Społem” PSS z siedzibą w Radomiu w spółkę pod firmą Społem Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
  4. Dyskusja.
  5. Wolne wnioski.
  6. Przyjęcie wniosków Grupy Członkowskiej.
  7. Zamknięcie obrad.