Zarząd SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

Zarząd:

  •    Cezary Rolnik                    Prezes Zarządu
  •    Ryszard Milczarski            Pełnomocnik Zarządu